Jondal

Heidi Marie tar med seg Roy Ole Førland og Stig Lundblad-Sandbakk og spelar konsert i Jondal fredag 27 juni!

Handverksmessa er ei storstilt mønstring av kunst, handverk, husflid, konsertar, seminar og underhaldning for store og små. Den etterkvart så kjende Jondalsbygda, dannar ei nydeleg ramme for tilstelllinga, som er lagt til 3 sommardagar anna kvart år.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.