Hardanger-matkulturfestival

Hardanger Matkulturfestival Eidfjord er ein festival som forsøker å skapa ein møtestad mellom tradisjonsberarar og presentera historia vår gjennom lokale mattradisjonar, handverkstradisjonar og kunstnarleg innslag for liten og stor. Hovudarena for festivalen er Hardangerviddahallen i Øvre Eidfjord.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.